Преглед на файлове

Update gitlab-CI

master
Guillaume REMBERT преди 5 години
родител
ревизия
71d6f6525a
променени са 1 файла, в които са добавени 2 реда и са изтрити 2 реда
  1. +2
    -2
      .gitlab-ci.yml

+ 2
- 2
.gitlab-ci.yml Целия файл

@@ -9,8 +9,8 @@ stages:
- cleanup

variables:
EURYSPACE_CI_SERVER=sources.euryecetelecom.com
EURYSPACE_DOMAIN=euryspace.org
EURYSPACE_CI_SERVER: sources.euryecetelecom.com
EURYSPACE_DOMAIN: euryspace.org

build:
stage: build


Зареждане…
Отказ
Запис